Adviesbureau voor levensloop- en loopbaanontwikkelingWelkom bijVitaal

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede balans tussen "privé-leven en werk-leven" een vitaliserend effect heeft op zowel de medewerker als op het bedrijf. Vanuit deze visie coachen, trainen en adviseren wij management en medewerkers van bedrijven in de profit- en non-profitsector.
Op de raakvlakken van levensloop- en loopbaanontwikkeling en op die van bedrijfsbelang en persoonlijk belang bieden wij ondersteuning bij het maken van keuzes, het omgaan met dilemma's, reïntegratietrajecten, thema's rond samenwerking en andere loopbaanvraagstukken
.